Trang chủ » Let’s Encrypt

Khắc phục lỗi "certbot-auto: command not found" khi gia hạn Let’s Encrypt trên Hocvps

Gia hạn hoặc xóa chứng chỉ SLL Let’s Encrypt trên VPS

Gia hạn chứng chỉ SSL Let’s Encrypt /opt/letsencrypt/certbot-auto renew --pre-hook "service nginx stop" --post-hook "service nginx start" Xóa chứng chỉ SSL Let’s Encrypt /opt/letsencrypt/certbot-auto delete Nếu gặp lỗi hoặc không chạy được lệnh, bạn vui lòng để lại bình luận ở phía bên dưới, mình sẽ hỗ trợ trong thời...

    Đăng ký để nhận ngay ưu đãi tốt nhất

    Banner register