Trang chủ » Kiến thức - Chia sẻ » Thủ thuật wordpress » Tăng kích thước File Upload trong WordPress

Tăng kích thước File Upload trong WordPress

Để tăng kích thước file upload hay kích thước upload size, đơn giản chỉ cần chèn đoạn code bên dưới vào file .htaccess là được.

php_value upload_max_filesize 200M
php_value post_max_size 200M
php_value max_execution_time 500
php_value max_input_time 500

Bình luận
Bài viết liên quan

    Đăng ký để nhận ngay ưu đãi tốt nhất

    Banner register