Trang chủ » Archives for Admin

Khắc phục lỗi Google API for QR code bị lỗi do ngừng hỗ trợ

Giải pháp tạm thời là thay đổi địa chỉ trình tạo mã qr từ: https://chart.googleapis.com/chart?chs=250x250&cht=qr&chl= sang https://qrcode.tec-it.com/API/QRCode?data=

Top những trang web đọc truyện online được yêu thích nhất

Cùng với sự phát triển của công nghệ và smart phone thì ngày nay việc đọc truyện online của giới trẻ đã trở nên phổ biến và ngày càng được các bạn trẻ tìm đến. Lý do đơn giản là đọc truyện online thuận tiện, đọc bất cứ lúc nào...

Chuỗi (String) trong PHP

Chuỗi là các dãy ký tự, giống như “Hoc PHP co ban va nang cao tai Vietjack.com”. Ghi chú − Bạn sẽ tìm thấy các hàm xử lý chuỗi có sẵn trong PHP tại Hàm xử lý Chuỗi (String) trong PHP Dưới đây là ví dụ về các chuỗi hợp lệ trong...

Mảng (Array) trong PHP

Mảng trong PHP là gì? Mảng Array là một loại biến đặc biệt, trong nó giữ nhiều giá trị. Mỗi giá trị trong mảng được gọi là phần tử của mảng, các phần tử trong mảng được truy xuất thông qua tên biến và ký hiệu [index], trong đó index được gọi là chỉ số của phần...

Vòng lặp trong PHP

Vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi cùng một khối code một số lần nào đó đã xác định. PHP hỗ trợ 4 kiểu vòng lặp sau: Vòng lặp for − Lặp qua một khối code một số lần đã xác định. Vòng lặp while − Lặp qua một...

Lệnh điều kiện if, else, switch trong PHP

Các lệnh if, elseif …else và switch trong được sử dụng để điều khiển luồng dựa trên các điều kiện khác nhau. Bạn có thể sử dụng các lệnh điều kiện trong code của bạn để điều khiển luồng. PHP hỗ trợ 3 lệnh điều khiển luồng sau: Lệnh if…else −...

Toán tử trong PHP

Toán tử là gì? Câu trả lời đơn giản từ biểu thức 4 + 5 là bằng 9. Ở đây, 4 và 5 được gọi là các toán hạng và + được gọi là toán tử. Ngôn ngữ PHP hỗ trợ các kiểu toán tử sau: Toán tử số học Toán tử...

Hằng số trong PHP

Một hằng (constant) là một tên hoặc một định danh cho một giá trị đơn. Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực thi script. Theo mặc định, một hằng là phân biệt kiểu chữ. Theo qui ước, các định danh hằng luôn luôn là chữ...

Biến trong PHP

Cách chính để lưu trữ thông tin trong chương trình PHP là sử dụng một biến. Dưới đây là những điều quan trọng nhất bạn nên biết về biến trong PHP: Tất cả các biến trong PHP đều được kí hiệu với dấu $ ở đầu. Giá trị của một...

Cú pháp PHP

Trước khi bắt đầu lập trình với bất kỳ ngôn ngữ nào, thì cú pháp cơ bản và cấu trúc chương trình là phần rất quan trọng. Chương này giới thiệu cho bạn cú pháp PHP cơ bản, bao gồm: thẻ php, comment, lệnh print, lệnh echo, và so sánh hai...

Cài đặt môi trường chạy PHP trên Windows, Linux và Mac OS

Để có thể lập trình được một website hoàn chỉnh với PHP thì việc trước tiên chúng ta cần phải cài đặt môi trường lập trình php ( apache ) để các đoạn mã php chúng ta viết ra có thể chạy được, song song đó ta cần tích hợp hệ quản...

PHP là gì?

[PHP là gì] PHP khởi đầu như là một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người thấy rằng nó càng ngày càng hữu ích. PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI do Rasmus Lerdorf tạo ra...

    Đăng ký để nhận ngay ưu đãi tốt nhất

    Banner register