Đăng ký
Icon Collap

Đếm lượt xem bài viết và truy vấn hiển thị không cần plugin

Hiện tại có rất nhiều plugin hỗ trợ việc đếm và hiển thị lượt xem bài viết, nhưng chỉ cần 1 vài đoạn code sau cũng có thể giúp bạn giải quyết vấn đề mà không gây nặng cho web.
Chat Zalo
Chat Facebook